Så tar du fram en marknadsplan

kr139,00

Bok marknadsplan med strategimallar steg för steg innehåller 30 sidor med praktiska marknadsplansmallar, modeller och övningar som du kan ladda ner efter betalning. Våra marknadsplansmallar hjälper dig och ditt företag att på ett enkelt sätt komma igång med en marknadsplansprocess för att utveckla dina kunder och marknader. Här hittar du modeller, tips och frågor att svara på. På så vis skapar du din egen marknadsplan för ditt företag.

Med en marknadsplan får du en bra överblick över företagets marknadsmöjligheter och aktiviteter. En marknadsplan ger dig svaren på. Hur ser ditt nuläge ut? Vart vill du med ditt företag? Och hur kommer du dit?

Vi vill med marknadsplan med strategimallar steg för steg hjälpa dig att på ett enkelt sätt ska komma i gång med din marknadsplanering för ditt företag. Genom att svara på frågorna i följande marknadsplan och strategimallar kan du själv komma igång med din marknadsplanering och skapa ett levande dokument att använda för att utveckla ditt företags marknader och kunder. Jag rekommenderar dig för att lyckas med din marknadsplanering att återvända till ditt dokument ett par ggr om året för att stämma av hur du har nått dina uppsatta mål.

Vår marknadsplan steg för steg på 30 sidor innehåller pdf mallar för din nulägesanalys, positionering, strategiinriktning, handlingsplan, aktivitetsplan, kommunikationsplan till uppföljning och analys.

Bok marknadsplan och strategimallar kan du köpa nu för endast 139:-. Varför ska du marknadsplanera? Jo med en marknadsplan steg för steg får du en bra överblick över ditt företags marknadsmöjligheter och aktiviteter. Du får svar på var företaget befinner sig nu. Hur ditt önskeläge ser ut. Och hur du ska göra för att komma dit. En marknadsplan kan omfatta en produkt/tjänst, produktgrupp eller ett marknadssegment. Oftast är en marknadsplan ettårig och ingår i en större strategisk 3 års plan.

Marknadsplanens olika steg

Marknadsföring är en process genom vilken företag och organisationer skapar värde för kunder och bygger lönsamma, långsiktiga kundrelationer. Därför handlar det om kundvärde och kundtillfredställelse. En kund värderar de fördelar och nackdelar som han upplever att ett erbjudande innehåller i förhållande till konkurrenterna.
En marknadsplan innehåller följande steg från nulägesanalys, positionering, strategisk inriktning, mål, handlingsplan, aktivitetsplan, marknadsplansbudget till uppföljning och analys.

En marknadsplan behöver inte vara så omfattande. Det viktigaste är att du kommer igång med marknadsplansprocessen. Med andra ord att din marknadsplan inte bara hamnar i bokhyllan utan är något som du använder aktivt i ditt dagliga arbete. Genom att svara på våra frågor i denna bok marknadsplan med strategimallar får du ett levande dokument för att marknadsplanera ditt företag. På så vis kan du utveckla dina befintliga, nya marknader och kunder.

En marknadsplan ska ge dig svar på:

– Var befinner sig ditt företag idag? Hur ser ditt nuläge ut? Vilka är dina styrkor, svagheter, hot och möjligheter? Är ditt värderbjudande korrekt? Vad har du för prisstrategi?
– Vart vill du? Hur ser ditt drömläge ut? Vilka är dina mål på kort och lång sikt?
– Hur ska du göra för att komma dit? Vilka val och strategier ska du välja utifrån din marknadsföringsmix?

Målet med en marknadsplan och handlingsplan är att se till att företagets marknadsmål nås till lägsta möjliga kostnad.
Här dokumenterar du de aktiviteter som under planeringstiden ska leda fram till att du förverkligar affärsidén och når dina uppsatta mål.
Företagets konkurrensmedelmix är därför slutsatserna från nulägesanalysen.

Marknadsplan med strategimallar ska beskriva vilka strategier du skall ha för att nå dina långsiktiga mål. Vilken är din kundstrategi? Hur ser din prisstrategi ut? Vad är din produktstrategi? Har du en sortimentstrategi? Och en distributionsstrategi?
De strategiska målen skall vara långsiktiga och gälla för flera år.
Strategierna skall också förtydliga hur affärsidén ska förverkligas och hur ditt företags vision ska nås.

Kom igång med din marknadsplan steg för steg

Vi vill med marknadsplan och strategimallar steg för steg hjälpa dig att på ett enkelt sätt ska komma i gång med din marknadsplanering för ditt företag. Efter det att du har svarat på frågorna i följande marknadsplan och strategimallar kan du själv komma igång med din marknadsplanering och skapa ett levande dokument att använda för att utveckla ditt företags marknader och kunder. Jag rekommenderar dig för att lyckas med din marknadsplanering att återvända till ditt dokument ett par ggr om året för att stämma av hur du har nått dina uppsatta mål.

Jag önskar dig lycka till med att komma igång att marknadsplanera. Har du frågor eller behöver hjälp är du välkommen att kontakta mig på 0709248573 eller mejla info@actionmarketing.se

Pdf:en är på c:a 30 sidor och kan laddas ned efter betalning.

0
    Din varukorg
    Din varukorg är tomFortsätt att handla