Miljöpolicy

Vår Miljöpolicy

• Vi skall kontinuerligt arbeta för att reducera vår miljöpåverkan med mätbara miljömål i alla delar av vår verksamhet.

• Med stort engagemang för miljöfrågorna bygger vi förtroende för vårt företag hos kunder, leverantörer, allmänhet och myndigheter.

• Vi skall följa och hålla oss informerade om aktuell miljölagstiftning inom de lagar och förordningar som vi berörs av.

• Vi skall ställa lika höga miljökrav på leverantörer och samarbetspartners som vi ställer på vår egen verksamhet.

Halmstad 2023-06-15

HemsidaHalmstad

Anders Lundstedt