Marknadsplan steg för steg

Så kommer du igång med en marknadsplan steg för steg

Med en marknadsplan steg för steg med marknadsplans mallar får ni ett levande dokument och en bra överblick över företagets kommunikation, marknadsmöjligheter och aktiviteter.
En marknadsplan kan omfatta en produkt/tjänst, produktgrupp eller ett marknadssegment. Oftast är en marknadsplan ettårig och ingår i en större strategisk 3 års affärsplan.

marknadsplan steg för steg

En marknadsplan och kommunikationsplan behöver inte vara så omfattande. Det viktigaste är att ni kommer igång med processen. Och att marknadsplanen inte bara hamnar i bokhyllan utan är något som ni använder aktivt i ert dagliga arbete. En marknadsplan består av följande steg.

En marknadsplan börjar med att du gör en nulägesanalys

NULÄGESANALYS 

En marknadsplan börjar med att definiera ert företags affärsidé:
Vilka är era kunder?
Vad har era kunder för behov?
Vad har ni för produkt eller tjänst som ni skall erbjuda?
Hur skall den uppfylla kundens behov?
Hur skall ert företag klara sig mot konkurrenter i samma bransch?

SWOT ANALYS

Nulägesanalys SWOT. En marknadsplan ska ge er svar på:

– Var befinner sig ert företag idag? Hur ser ert nuläge ut? Vilka är era styrkor, svagheter, hot och möjligheter? Är ert värderbjudande korrekt? Pris? Plats? Produkt? Påverkan?

– Vart vill ni med ert företag? Hur ser ert drömläge ut? Vilka är era mål på kort och lång sikt?

– Hur kan ni göra för att komma dit? Vilka val och strategier ska ni välja utifrån er marknadsföringsmix? Har ni en handlingsplan? M.a.o. en marknadsplan är ett levande dokument för att utveckla ert företag framöver.

Börja med att göra en nulägesanalys (SWOT) för att definiera ert företags styrkor, svagheter, hot och möjligheter. Börja med styrkor och svagheter. Gå därefter över till möjligheter och hot.

Gå sedan tillbaka till styrkor och svagheter och prioritera de som ni tycker är de viktigaste.
Med en SWOT får ni en bra överblick på var ert företag befinner sig idag och hur ni kan positionera er gentemot era konkurrenter. 

Beställ vår mest köpta e-bok!
Så tar ni fram en marknadsplan & kommunikationsplan. Andra upplagan.

Med bok marknadsplan och kommunikationsplan får ni praktiska tips och marknadsplans mallar, strategier och modeller som nulägesanalys SWOT, marknadstrappan, produktlivscykeln m.fl. På så vis kommer ni snabbt igång med er egen marknadsplan.

Bok Marknadsplan och kommunikationsplan
Marknadsplans mallar

Nulägesanalys SWOT. Utdrag ur vår bok “Så tar du fram en marknadsplan steg för steg” med övningar, modeller och marknadsplans mallar. 

POSITIONERING

Nästa steg i marknadsplanen är positionering dvs. på vilket sätt önskar ni att ert varumärke ska bli uppfattad av marknaden av era potentiella kunder. Utiffrån er gjorda SWOT analys över ert företags svagheter, styrkor, möjligheter och hot kan ni med positioneringen hitta en unik  position i kundernas medvetande. I detta skede skall ni analysera ert företags marknader för att navigera rätt i en marknadsmiljö som hela tiden förändras.

STRATEGISK INRIKTNING

En marknadsplan ska beskriva vilka strategier ni skall ha för att nå era långsiktiga mål.

  • Prisstrategi?
  • Produktstrategi?
  • Sortimentstrategi?
  • Distributionsstrategi?
  • Vilken är er kundstrategi?

De strategiska målen skall vara långsiktiga och gälla för flera år. Strategierna skall också förtydliga hur affärsidén ska förverkligas och hur visionen ska nås.

MÅLEN

Utifrån ert företags affärsidé, marknadens möjligheter och var företaget befinner sig i nuläget sätter ni målen.Målen kan vara långsiktiga (strategiska) medan andra kan vara (operativa) och ska uppnås på kort sikt.
Det är viktigt att målen är mätbara och kan följas upp.

MARKNADSFÖRINGSMIX

Ert företags konkurrensmedelmix som pris, plats, påverkan, produkt, promotion etc. är därför slutsatserna från nulägesanalysen. Hur ska ni kommunicera era budskap. I vilka kanaler hittar ni era målgrupper? Vilket innehåll värdesätter era målgrupper?

HANDLINGSPLAN

Målet med en marknadsplan och handlingsplan är att se till att företagets marknadsmål nås till lägsta möjliga kostnad. Här dokumenterar ni de aktiviteter som gör att ni förverkligar affärsidén och når era uppsatta mål.

AKTIVITETSPLAN

Med aktivitetsplanen ska ni kombinera de olika konkurrensmedlen till marknadsaktiviteter för att nå företagets mål.På så vis får ni timing i de olika aktiviteterna. Och möjliggör för uppföljning. Ni skapar  även en kunskapsbank.

MARKNADSPLANSBUDGET

Syftet med marknadsplansbudgeten är att visa på att ni når era uppsatta mål. Som  intäkter till lägsta möjliga marknadsföringskostnad. Och att ni kan optimera företagets marknadsföring på de olika målgrupperna.Nå kostnadseffektivitet i marknadsföringen och skapa en bra överblick över era marknadsföringsaktiviteter.

UPPFÖLJNING OCH ANALYS

En annan viktig del i en marknadsplan är uppföljning och analys. Genom uppföljning av era strategier, lanseringar och marknadsföringskampanjer bygger ni in i företaget en viktig kunskapsbank om hur ni kan nå era uppsatta affärsmål framöver.

Kontakta oss för hjälp med ert företags marknadsplan

Anders Lundstedt
Hjälp med digital marknadsföring? HemsidaHalmstad

Lämna en kommentar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *